Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Ewy i Dariusza Pidek na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego rozbudowę istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 668, 602/6, 602/8, 603/4, 604/4 w miejscowości Piątkowisko gm. Pabianice w kierunku południowym do istniejącego rowu oraz w kierunku wschodnim obejmującym swoim zasięgiem działki o nr ew. 605/3 i 605/5 w Piątkowisku gm. Pabianice.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 65 - rozbudowa stawu ziemnego na działkach nr ew. 668, 602/6, 602/8, 603/4, 604/4, 605/3, 605/5 w Piątkowisku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.12.2016 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.12.2016 11:46