Decyzja Starosty Pabianickiego
o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym o pow. 1 m², położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2 o pow. całkowitej 0,4129 ha,
przez udzielenie Wójtowi Gminie Pabianice, zezwolenia na realizację inwestycji polegającej
na umieszczeniu w w/w części nieruchomości odcinka rurociągu stanowiącego
część kanalizacji deszczowej, zgodnie z przebiegiem oznaczonym
na załączniku graficznym do niniejszej decyzji.
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja Starosty Pabianickiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, obręb 17 Petrykozy, działka nr 149/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:02.12.2016 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:02.12.2016 11:31