Pabianice, dnia 21 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. lokalu mieszkalnego nr 3

W dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 42,60 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka położona w piwnicy oraz 1 garaż) oraz ułamkowym udziałem 6160/51650 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej, położonego w budynku znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, obręb K-1, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 39/3 o powierzchni 0,3205 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1P/00059065/8.

Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone 4 osoby.
Osób niedopuszczonych – brak.
Cena wywoławcza – 45 041,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 00/100).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 60 000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Nabywcą w/w nieruchomości jest Magdalena Saad.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego dot. lokalu mieszkalnego nr 3, Konstantynów Łódzki, Ignacew.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:21.12.2016 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:21.12.2016 12:49