Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Użytkowników Działek „OKOŁOWICE” postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych poprzez studnię zlokalizowaną na terenie Ogrodów Działkowych „OKOŁOWICE” w Porszewicach, (działka studni nr ew. 670/7, obręb 15 Okołowice), gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie.
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek A, pokój nr 5 można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 § 1 Kpa odbędą się oględziny terenu ujęcia w terminie ustalonym telefonicznie z Prezesem Stowarzyszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 81 - pobór wód podziemnych ze studni na terenie Ogródków Działkowych OKOŁOWICE w Porszewicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:18.01.2017 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:18.01.2017 14:35