Zaproszenie do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych,
wykonujących operaty szacunkowe dla potrzeb
prowadzonych postępowań administracyjnych


W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi
dotyczącymi nieruchomości położonych
na terenie Powiatu Pabianickiego oraz Gminy M. Łódź w zakresie:
- ustalenia odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- ustalenia odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne i powiatowe
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,
wartości powstałych szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, gdy nastąpiło
pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania,
a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie,
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- waloryzacji odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość
oraz określenia jej aktualnej wartości rynkowej z uwzględnieniem zmniejszenia
albo zwiększenia jej wartości po wywłaszczeniu dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustalenia opłat rocznych lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Starosta Pabianicki podejmuje czynności zmierzające do utworzenia Listy rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w ramach opisanych wyżej postępowań.
Mając powyższe na względzie zapraszam rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków (wzór wniosku w załączeniu). Wnioski należy składać do dnia 10 lutego 2017 r.
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice z dopiskiem:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (liczy się data wpływu wniosku).
Lista rzeczoznawców majątkowych zostanie opublikowana
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
nr telefonu: (42) 225-40-56 lub (42) 225-40-58.
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych, wykonujących operaty szacunkowe dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:30.01.2017 15:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:30.01.2017 15:17