Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości,
iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto wystąpiła z wnioskiem
o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości
o pow. 0,0047 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 194, w obrębie P-15,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 326 o pow. całkowitej 0,2890 ha,
w celu wymiany istniejących przewodów nieizolowanych Al 4x25 linii napowietrznej
na przewody izolowane AsXSn 4x70+2x25 od stacji transformatorowej nr 30097
do istniejącego słupa nN oraz w celu wymiany słupa nN na słup typu N na żerdzi E-10,5/10,0.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy
od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia
praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie
sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach
lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C,
I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 194, w obrębie P-15, dz. nr 326
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:07.02.2017 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:07.02.2017 08:06