Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.02.2016r. PGE Dystrybucja S.A dokonała zgłoszenia budowy linii energetycznej niskiego napięcia w Piątkowisku, gm. Pabianice, na działkach nr ewid. 609/123, 609/197, 609/198 oraz w Pabianicach, na działkach nr ewid. 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, obręb P-29.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii energetycznej NN w Piątkowisku dz. 609/123, 609/197, 609/198 i Pabianicach dz. 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, obręb P-29
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:15.02.2017 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:14.03.2017 10:43