Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 17.02.2017r., Pełnomocnik Inwestora Gminy Dobroń, Pani Agnieszka Pietrzykowska, dokonała zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Chechło Pierwsze, przy ul. Porazińskiej, na dz. nr ewid. 223/4, 223/5, 223/6.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Chechło Pierwsze, przy ul. Porazińskiej, na dz. nr ewid. 223/4, 223/5, 223/6
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:20.02.2017 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:21.03.2017 00:00