Pabianice, dnia 20 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej,
obręb K-3, działki: nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7

W dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 42/1 o pow. 0,3060 ha,
nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/4 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/5 o pow. 0,3270 ha, nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, nr 42/7 o pow. 0,3270 ha,
objętej księgą wieczystą NR LD1P/00033617/5,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – jedna osoba.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych działek:
nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7 – 228 900,00 zł 
(słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 214 200,00 zł.
(słownie: dwieście czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:20.02.2017 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:20.02.2017 15:45