Pabianice, dnia 28 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 120, nr 121 i nr 122
położonych w gm. Lutomiersk, obręb 22 Stanisławów Nowy

W dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w gminie Lutomiersk, w obrębie 22 Stanisławów Nowy:
- objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00018796/3
położonej w miejscowości Stanisławów Nowy 31,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120 o pow. 0,0880 ha,
- objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00018797/0
położonej w miejscowości Stanisławów Nowy 30,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121 o pow. 0,0879 ha,
- objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00018798/7
położonej w miejscowości Stanisławów Nowy 29,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122 o pow. 0,0880 ha,
stanowiących własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych nieruchomości – 49 000,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działek 120, 121, 122, położonych w gm. Lutomiersk, obręb 22 Stanisławów Nowy
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.02.2017 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.02.2017 14:35