Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.03.2017r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja s.a, Pan Piotr Janowski, dokonał zgłoszenia przebudowy linii kablowej 0,4 kV w jej śladzie wraz z budową linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Świerczyna, gmina Dłutów, na dz. nr ewid. 168/6, 168/14.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zgłoszenia przebudowy linii kablowej 0,4 kV w jej śladzie wraz z budową linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Świerczyna, gmina Dłutów, na dz. nr ewid. 168/6, 168/14
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:16.03.2017 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:05.04.2017 11:18