Pabianice, dnia 20.03.2017r.

Zawiadomienie

 

W związku z rozszerzeniem inwestycji planowanej przez Goodman Felis (Logistics) Poland Sp. z o. o., przy ul. Lutomierskiej 50 w Pabianicach, zgodnie z art. 33 -36 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami), zawiadamiamy o możliwości 30 dniowego udziału społeczeństwa w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja jest udostępniona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w odzi ul. Traugutta 25, w godzinach 8.00 – 15.30, pokój 1118, tel. (42) 665 09 68.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą Pabianice ul. Lutomierska 50
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:20.03.2017 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Wojciech Kominek
Data aktualizacji:20.03.2017 12:34