Pabianice, dnia 21 marca 2017 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 372, nr 373, nr 374, położonych w Pabianicach
przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24


W dniu 21 marca 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00056099/4 położonej w Pabianicach w obrębie P-11 przy ul. Zaradzyńskiej 26 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372 o pow. 0,2754 ha, przy ul. Zaradzyńskiej 24A oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 373 o pow. 0,2427 ha, przy ul. Zaradzyńskiej 24 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 374 o  pow. 0,2356 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 773 000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działek nr 372, 373, 374, położonych w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24, w obrębie P-11
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:21.03.2017 16:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:21.03.2017 16:28