Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 29.03.2017r., Inwestor Gmina Pabianice, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Torowej 21, dokonał zgłoszenia budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV oraz oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Piątkowisko, gm. Pabianice, na działce nr ewid. 239.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa przyłącza kablowego 0.4 nn KV oraz oświetlenia drogi gminnej w Piątkowisku, dz. 239, gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:30.03.2017 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:26.04.2017 15:14