Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 19.04.2017r., Inwestor Gmina Ksawerów, dokonała zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi NN, w miejscowości Ksawerów, przy ul. Cegielnianej na dz. nr ewid. 1363, 1360/12, 1364/29, 1364/30, 1364/33, 1364/48, 1364/50.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi NN, w miejscowości Ksawerów, przy ul. Cegielnianej na dz. nr ewid. 1363, 1360/12, 1364/29, 1364/30, 1364/33, 1364/48, 1364/50
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:20.04.2017 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:07.06.2017 12:18