Konstantynów Łódzki, dnia 19.04.2017r.

Znak: AB.6740.24.2017.MK

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy
w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia, iż w dniu 12.04.2017r. decyzją nr 101/2017, znak: AB.6740.24.2017r., Starosta Pabianicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „Srebrna”- budynku oraz infrastruktury technicznej na terenie stacji, na działce nr ewid. 59/2, obręb K-16 w Konstantynowie Łódzkim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2017r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z siedzibą ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Srebrna" - budynku oraz infrastruktury technicznej na terenie stacji, obr. K - 16, dz. 59/2, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:28.04.2017 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:02.10.2017 09:18