ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


 dot. postępowania wywłaszczeniowego w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), polegającego na ograniczeniu, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości
o łącznej pow. 0,0213 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza i ul. Narutowicza 7, oznaczonych w ewidencji gruntów, w obrębie K-10, jako działki: 439 o pow. całkowitej 0,1643 ha (powierzchnia ograniczenia – 0,0175 ha) oraz nr 438/2 o pow. całkowitej 0,2006 ha (powierzchnia ograniczenia – 0,0038 ha), w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z części działek nr 439 i nr 438/2 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza i Narutowicza 7, obręb K-10
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:04.05.2017 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:04.05.2017 13:57