D E C Y Z J A
Starosty Pabianickiego


o udostępnieniu inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto
z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 58 części nieruchomości o pow. 0,0047 ha
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach
przy ul. Piotra Skargi 194, w obrębie P-15,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 326
o pow. całkowitej 0,2890 ha, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
licząc od dnia zajęcia nieruchomości, w celu wykonania prac
związanych z usunięciem istniejących przewodów nieizolowanych Al 4x25 linii
napowietrznej od stacji transformatorowej nr 30097 do istniejącego
słupa nN i od słupa w stronę działki nr 534/23 oraz w celu usunięcia
istniejącego słupa energetycznego nN.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Decyzja Starosty Pabianickiego o udostępnieniu części działki nr 326, Pabianice, ul. Piotra Skargi 194,
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:05.05.2017 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:05.05.2017 13:48