D E C Y Z J A
Starosty Pabianickiego


Na podstawie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 0,0047 ha
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach
przy ul. Piotra Skargi 194, w obrębie P-15, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 326 o pow. całkowitej 0,2890 ha,
przez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 58, zezwolenia na postawienie
słupa energetycznego typu N na żerdzi E-10,5/10,0 (średnica żerdzi słupa
przy podstawie: 37,5 cm) oraz założenie przewodów izolowanych AsXSn 4x70+2x25
linii napowietrznej od stacji transformatorowej nr 30097 do słupa
typu N na żerdzi E-10,5/10,0 i od słupa w stronę działki nr 534/23
(długość przewodu linii napowietrznej na działce nr 326: 24 m),
Ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości polega
na obowiązku jej udostępnienia inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź - Miasto - na czas wykonania wyżej opisanej inwestycji
oraz na czas wykonania czynności związanych z konserwacją
oraz usuwaniem awarii linii.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 326, Pabianice, ul. Piotra Skargi 194, obr. P-15
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:05.05.2017 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:05.05.2017 13:47