Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 9.05.2017r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja s.a, Pan Krzysztof Sztanka, dokonał zgłoszenia montażu stacji abonenckiej z linii napowietrznej SN 15 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Południowa 14, na dz. nr ewid. 491/6, gmina Ksawerów.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zgłoszenie montażu stacji abonenckiej z linii napowietrznej SN 15 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Południowa 14, na dz. nr ewid. 491/6, gmina Ksawerów
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:10.05.2017 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:31.05.2017 15:21