D E C Y Z J A
Starosty Pabianickiego


Na podstawie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania
z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
o łącznej pow. 0,0213 ha, położonych w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Narutowicza i ul. Narutowicza 7, w obrębie K-10,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 439 o pow. całkowitej 0,1643 ha (powierzchnia ograniczenia – 0,0175 ha)
oraz nr 438/2 o pow. całkowitej 0,2006 ha (powierzchnia ograniczenia – 0,0038 ha),
przez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 58, zezwolenia na realizację inwestycji
polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV na w/w częściach
nieruchomości (wykop – 0,4 m, odsyp – ok. 0,5 m), zgodnie z przebiegiem
oznaczonym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji,
sporządzonym w 2016 r., w skali 1:500.
Ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości
polega na obowiązku jej udostępnienia inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź - Miasto - na czas założenia i przeprowadzenia wyżej
opisanej linii kablowej NN 0,4 kV oraz na czas wykonania czynności
związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii linii.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja Starosty Pabianickiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza i Narutowicza 7 w obrębie K-10, działki nr 439 i 438/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:24.05.2017 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak