Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 23.05.2017r., PGE Dystrybucja S.A, Oddział Łódź-Miasto, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 58, dokonał zgłoszenia budowy słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w miejscowości Kudrowice, gm. Pabianice, na działce nr ewid. 291/16.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w Kudrowicach, na działce nr ewid. 291/16, gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:24.05.2017 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:13.06.2017 12:01