Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 08.06.2017r., Inwestor Miasto Pabianice, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4 kV oświetlenia drogowego, w miejscowości Pabianice, ul. Torowa, na dz. nr ewid. 3/3, 19/1, 19/3.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawidaomienie dot. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4 kV oświetlenia drogowego, w miejscowości Pabianice, ul. Torowa, na dz. nr ewid. 3/3, 19/1, 19/3
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:09.06.2017 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:03.07.2017 14:34