Pabianice, dnia 20 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 372, nr 373, nr 374,
położonych w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24


W dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I,
Gabinet Wicestarosty, odbył się III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00056099/4
położonej w Pabianicach w obrębie P-11 przy ul. Zaradzyńskiej 26
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372 o pow. 0,2754 ha,
przy ul. Zaradzyńskiej 24A oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 373 o pow. 0,2427 ha,
przy ul. Zaradzyńskiej 24 oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 374 o pow. 0,2356 ha,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 695 700,00 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 372, 373, 374, położonych w Pabianicach, w obrębie P-11 przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:20.06.2017 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:20.06.2017 15:34