Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 26.06.2017r., Inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami, w miejscowości Pabianice, w ul. Wąskiej, na dz. nr ewid. 203, 52/18.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami, w miejscowości Pabianice, w ul. Wąskiej, na dz. nr ewid. 203, 52/18
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:27.06.2017 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:25.07.2017 11:19