Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 23.06.2017r., Miasto Pabianice, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, dokonało zgłoszenia przebudowy dróg gminnych w rejonie Zatorze, obejmujące ulice: Świerkową, Żniwną, Niską, Rolniczą, Piątkowską i Cisową w Pabianicach, obręb P-1, na działkach nr ewid. 162/31, 162/36, 422/1, 422/2, 422/3, 432/2, 432/4, 432/5, 432/7, 432/8, 432/9, 432/10, 432/11, 438/2, 438/4, 438/5, 438/7, 438/8, 438/11, 438/13, 457/1, 457/2, 457/3, 508/1, 508/2, 508/4, 508/5, 508/6, 508/7, 517/1, 517/2, 517/3, 539.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach rejonie Zatorze, ulice: Świerkowa, Żniwna, Niska, Rolnicza, Piątkowska, Cisowa
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:28.06.2017 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:12.09.2017 13:54