Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 23.06.2017r., Miasto Pabianice, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, dokonało zgłoszenia przebudowy dróg gminnych w rejonie Zatorze, obejmujące ulice: Liściastą, Jaśminową, Morwową i Laskową w Pabianicach, obręb P-1, na działkach nr ewid. 162/9, 162/16, 162/26, 162/27, 162/36, 251/6, 251/12, 251/17, 251/18, 251/19, 291, 309, 316/1, 316/2, 316/4, 356/1, 356/2.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach w rejonie Zatorze, ulice: Liściasta, Jaśminowa, Morwowa, Laskowa
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:28.06.2017 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:12.09.2017 14:00