Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 5.07.2017r., Inwestor Gmina Pabianice, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji deszczowej, w miejscowości Bychlew, na dz. nr ewid. 30, 33, 36, 37, 39/1, 2/1, gm. Pabianice.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy kanalizacji deszczowej, w miejscowości Bychlew, na dz. nr ewid. 30, 33, 36, 37, 39/1, 2/1
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:05.07.2017 15:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:28.07.2017 11:17