Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego tj. kanału K-100 przechodzącego przez nieruchomość położoną w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 61 na działce nr ew. 137, w związku z wnioskiem adw. Tomasza Łęgowskiego pełnomocnika Władysława Rudzkiego w sprawie zobowiązania Gminy Miejskiej Pabianice do usunięcia ww. kanału, albo przyłączenia kanału do odpowiedniej infrastruktury wodnej, w sposób zapobiegający zalewaniu nieruchomości należącej do Władysława Rudzkiego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 19.07.2017r. o godz.1000 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 137 w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 61 w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 35 - nienalezyte utrzymanie urządzenia wodnego tj. kanału k-100 na nieruchomosci przy ul. Piłsudskiego 61 w Pabianicach działka nr. ew. 137
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:10.07.2017 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:10.07.2017 12:07