Skarb Państwa – Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej
położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 30 Zofiówka,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/10 o pow. 1,2920 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00037300/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej w części o pow. 0,6569 ha
do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 30 Zofiówka, działka nr 8/10, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Kamila Krystek
Data publikacji:01.08.2017 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Kamila Krystek
Data aktualizacji:01.08.2017 13:58