Na podstawie art. 61§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm. ) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Lumileds Poland S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Partyzancka 66/72 postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie z terenu ww. zakładu do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Na podstawie art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że strony mają możliwość czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz wypowiedzenia się w sprawie, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiały znajdują się do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek A, pokój nr 5, gdzie można się z nimi zapoznać w terminie czternastu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 12 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji z Zakładu Lumineds Poland S.A. w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:03.08.2017 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:03.08.2017 14:35