Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Gminy Ksawerów postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego zlokalizowanego w Woli Zaradzyńskiej (gm. Ksawerów, pow. pabianicki, woj. łódzkie) oraz na odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody powyższego ujęcia wylotem (działka nr ew. 24/2) do ziemi za pomocą rowu przebiegającego przez teren gminy Rzgów.
Jednocześnie na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. ), informujemy, że materiał zebrany w sprawie znajduje się do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 5), gdzie można się z nim zapoznać oraz wnieść uwagi w sprawie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 28 - pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego w Woli Zaradzyńskiej.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2017 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.08.2017 11:04