Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu na wniosek Bogdana Bieńkowskiego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę rowu R-6 na rurociąg na działce nr ew. 498 w Rydzynach Górnych (obręb 20 Rydzyny), gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie.
Jednocześnie na podstawie art. 50§ 1 Kpa wzywam do przedłożenia pisemnego wyjaśnienia różnic w podanych rzędnych na rys 1, 2, 5 i 6 oraz podania na rys. 3 rzędnej dna obudowy wylotu rurociągu na działce nr 498 w nawiązaniu do skorygowanych rzędnych na ww. rysunkach.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 46 - przebudowa rowu R-6 na działce nr ew. 498 w Rydzynach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2017 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.08.2017 11:09