Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Pracy Chronionej „TEXPOL” Sp. z o.o. na:
1. szczególne korzystanie z wód na potrzeby istniejących stawów ziemnych zlokalizowanych na działkach nr ew. 68/2 i 101/18 w Dłutowie obejmujące:
a) piętrzenie wód rzeki Jesionki w km 11+314 za pomocą zastawki żelbetowej typ Z-3 do rzędnej 210,10 m npm.,
b) piętrzenie wody na doprowadzalniku nr 1 w km 0+444 za pomocą przepustu z piętrzeniem typu PP-5/60 do rzędnej 210,40 m npm.,
c) piętrzenie wody w rowie R-A w km 0+446+ za pomocą przepustu z piętrzeniem typu PP-5/60 do rzędnej 209,80 m npm.,
d) retencjonowanie wody w stawach: - na stawie nr 1 do rzędnej 210,40 m npm., - na stawie nr 2 do rzędnej 210,40 m npm., - na stawie nr 3 do rzędnej 210,40 m npm., - na stawie nr 4 do rzędnej 209,80 m npm.,
e) pobór wody do zalewu i nasycenia dna w stawach, z rzeki Jesionki w okresie miesiąca marca w czasie 31 dób,
f) pobór wody z rzeki Jesionki w okresie wegetacji, od kwietnia do października, na uzupełnienie strat na parowanie oraz na pokrycie przesiąków przez groble,
g) odprowadzenie wody ze stawów grawitacyjnie do rzeki Jesionki w miesiącu listopadzie w czasie 16,6 dób.
2. Legalizacja wykonanego przepustu typu P-4/100 o długości L=5,0 m z przyczółkami z darniny w korycie rzeki Jesionki w km 11+276 (oś przepustu).
3. Zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą w związku z piętrzeniem i zależnym korzystaniem wód rzeki Jesionki dla istniejących stawów ziemnych na działkach nr ew. 68/2 i 101/18 w Dłutowie.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 17.08.2017r. o godz. 1100 zostaną przeprowadzone oględziny na stawach ziemnych zlokalizowanych na działkach nr ew. 68/2, 101/18 w Dłutowie w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na zastawce piętrzącej wody rzeki Jesionki przy stawie nr 1 w Dłutowie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 39 - pietrzenie wód rzeki Jesionki na potrzeby stawów w Dłutowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2017 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.08.2017 11:31