Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na:
1. wykonanie odbudowy stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr ew. 219 w Malanowie gm. Lutomiersk,
2. przebudowę rowu R-B w km 8+005 poprzez zamontowanie mnicha piętrzącego typu MNm-7 o Ø 100 cm, Hst = 2,2 m i L=11,0 m,
3. przebudowę rowu przydrożnego poprzez zamontowanie przepustu o Ø 300 mm, L=12,0 m,
4. pobór wody z rowu R-B na potrzeby stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr ew. 219 w Malanowie gm. Lutomiersk,
5. odprowadzenie wody ze stawu ziemnego do rowu R-B raz na 10-15 lat.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 8.08.2017r. o godz. 1230 zostaną przeprowadzone oględziny na stawie ziemnych zlokalizowanym na działce nr ew. 219 w Malanowie w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 40 - odbudowa stawu ziemnego w Malanowie na działce nr ew. 219 gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2017 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.08.2017 11:34