Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego – wylot nr 6 do rzeki Dobrzynki w km 6+488 w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 18.08.2017r. o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone oględziny wylotu na działce nr ew. 542/14 obr. P-8 w Pabianicach przy ul. Zamkowej w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na moście na rzece Dobrzynce przy ul. Zamkowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 45 - odprowadzenie scieków z przelewu burzowego nr 6 do rzeki Dobrzynki w km 6+488
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2017 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.08.2017 11:42