Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Łukasza Grochulskiego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących:
1. przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego od km 0+094 do km 0+142,6 w ul. Szerokiej w Ksawerowie na działce nr ew. 1456, poprzez zamontowanie przepustu o Ø 400 mm i długości L=48,6 m,
2. przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego od km 0+059 do km 0+084,5 w ul. Szerokiej w Ksawerowie na działce nr ew. 1456, poprzez zamontowanie przepustu o Ø 400 mm i długości L=4,5 m,
3. przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego od km 0+105,4 do km 0+117 w ul. Szerokiej w Ksawerowie na działce nr ew. 1456, poprzez zamontowanie przepustu o Ø 400 mm i długości L=11,6 m,
4. przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego od km 0+123,4 do km 0+174,8 w ul. Szerokiej w Ksawerowie na działce nr ew. 1456, poprzez zamontowanie przepustu o Ø 400 mm i długości L=51,4 m.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 22.08.2017r. o godz. 1100 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 1456 w Ksawerowie przy ul. Szerokiej w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na wysokości posesji nr 16 ul. Szerokiej w Ksawerowie.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 47 - przebudowa rowu przydrożnego w ulicy Szerokiej na działce nr ew. 1456 w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2017 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.08.2017 11:45