Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu na wniosek Pełnomocnika Gminy Dłutów postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na: - wykonanie dwóch wylotów drenarskich typu W3 o średnicy 10 cm w skarpie lewej koryta rowu R-3/6 w hm 1+319 oraz 1+311 (oś wylotu) na działce nr ew. 135 (obręb 17 Stoczki Porąbki), gm. Dłutów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, - wykonanie dwóch rurociągów odwadniających „A” i „B” w drodze gruntowej (działka 158/26 obręb 17 Stoczki Porąbki) o długości 115 m każdy, -odprowadzenie wód drenażowych z odwodnienia odcinka drogi gminnej o nawierzchni ziemnej (działka 158/26 obręb 17 Stoczki Porąbki) do rowu melioracyjnego R-3/6 za pomocą dwóch wylotów drenarskich (działka nr 135, obręb 17 Stoczki Porąbki).
Na podstawie art. 79§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1250 odbędą się oględziny ww. terenu w celu odniesienia się do wniosku. Miejsce spotkania droga gminna przy posesji nr 11L (działka nr 158/16).
Jednocześnie na podstawie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informujemy, że materiał zebrany w sprawie znajduje się do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 – Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 5), gdzie można się z nim zapoznać oraz wnieść uwagi w sprawie w ciągu14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 48 - Odwodnienie drogi gminnej w Stoczkach porąbkach gm. Dłutów
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:14.08.2017 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:14.08.2017 12:03