Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 18.08.2017r., Zakład Stolarski Włodzimierz Kaźmierczak, ul. Odrodzenia 19, 95-082 Dobroń, dokonał zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu kolizji linii napowietrznej n/n w miejscowości Markówka, gm. Dobroń, na działkach o numerach ewidencyjnych : 105/1, 105/2, 109/2, 139, 129/1, 109/1

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:usunięcie kolizji linii napowietrznej n/n w miejscowości Markówka
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:22.08.2017 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:15.09.2017 13:19