Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 29 .08.2017r. Gmina Ksawerów z siedzibą, przy ul. Kościuszki 3h, 95 - 054 Ksawerów , dokonała zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, przy ul. Karminowej, na działce o numerze ewidencyjnym 625/1.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

           O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie - ulica Karminowa
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:30.08.2017 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Samonek
Informację aktualizował:Katarzyna Kaczmarek
Data aktualizacji:21.09.2017 09:06