Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Pabianice na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych istniejącym wylotem Ø 500 mm do rowu melioracyjnego R-H w km 7+582 ze zlewni obejmującej teren pomiędzy ulicami Podmiejską, Karniszewicką i Gruntową w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 07.09.2017r. o godz. 1100 zostaną przeprowadzone oględziny na działkach nr ew. 55/3, 55/4 i 56 w Chechle Pierwszym w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na ul. Podmiejskiej 25 w Chechle Pierwszym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 52 odprowadzenie ścieków deszczowych do rowu melioracyjnego R-H w km 7+582
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.09.2017 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.09.2017 14:48