OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Prezydenta Miasta Łodzi na:
1. wykonanie urządzeń wodnych:
- przepustu wodnego na cieku Lubczyna w km 0+072 (nowa trasa) (km ulicy 1+495,85) na działkach nr ew. 37/1, 40/1, 153 o9br. Polesie 41 w Łodzi
- przepustu wodnego na cieku Lubczyna w km 0+113 (nowa trasa) (zjazd z ulicy w km 1+479) na działkach nr ew. 34/11, 34/12 obr. Antoniew w Łodzi
- przepustu wodnego na Rowie z Huty Jagodnica w km 1+295 (km ulicy 3+023) na działkach 35/13, 36/4, 36/5 obr. Bałuty 39 w Łodzi,
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr Z1 i Z2 na działce nr ew. 77/1 obr. Polesie 40 w Łodzi,
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr Z3 na działce nr ew. 34/3 obr. Bałuty 39 w Łodzi,
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr Z4 na działce nr ew. 36/9 obr. Bałuty 39 w Łodzi
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr Z5 na działkach nr ew. 52/1, 53/1 obr. Bałuty 39 w Łodzi,
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr Z6 na działce nr ew. 53/1 obr. Bałuty 39 w Łodzi,
- studni chłonnej SD67 i SD68 na działce nr ew. 45/4 obr. Polesie 40 w Łodzi,
- studni chłonnej SD69 na działce nr ew. 46 obr. Polesie 40 w Łodzi,
- wylotu W1 o Ø 400 do zbiornika nr Z6, - wylotu W2 o Ø 500 do zbiornika nr Z5,
- wylotu W3 o Ø 500 do zbiornika nr Z4, - wylotu W4 o Ø 600 do zbiornika nr Z3,
- wylotu W5 o Ø 600 do zbiornika nr Z2,
- wylotu W6 o Ø 315 do zbiornika nr Z1,
- przebudowę przepustu wodnego na Rowie z Grabieńca w km 1+770 (km ulicy 1+209,5) na działce nr ew. 60/5, 101/10 obr. Bałuty 40 w Łodzi.
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z projektowanej przebudowy ulicy Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Pancerniaków do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i studnie chłonne.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 21.09.2017r. o godz. 1100 zostaną przeprowadzone oględziny na ulicy Szczecińskiej w Łodzi w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Plonowej w Łodzi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie - Zawiadomienie 6341 53 - wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków deszczowych w związku z przebudową ulicy Szczecińskiej w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.09.2017 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.09.2017 14:52