Konstantynów Łódzki dnia 15.09..2017r.

AB.6743.237.2017.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.290  późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 13.09.2017r., p. Andrzzej Gaj działający w imieniu P. Bernarda Kaczorowskiego. dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej, obr. Bechcice, dz. 83/4, 83/6, 83/28, gm. Lutomiersk

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa odcinka sieci wodociągowej, obr. Bechcice, dz. 83/4, 83/6, 83/28, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:15.09.2017 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:11.10.2017 14:29