Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.09.2017r., Pełnomocnik Inwestora, Gminy Ksawerów, Pani Mariola Wosińska, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji wraz z przebudową sieci wodociągowej i usunięciem kolizji ze słupem energetycznym w Ksawerowie w ul. Hubala, na dizałkach nr ewid. 361/3, 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami, przebudowy sieci wodociągowej, usuniecie kolizji ze słupem energetycznym w Ksawerowie ul. Hubala, na działkach nr ewid. 361/3, 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Data publikacji:19.09.2017 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kaczmarek
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:25.09.2017 09:34