Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla CAVALIERI Paweł Sujecki na wykonanie urządzenia wodnego poprzez zabudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-N-17/1 przepustem o średnicy Ø 400 mm i długości L=19,0 m na działce nr ew. 118/2 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 03.10.2017r. o godz. 1000 zostaną przeprowadzone oględziny na działkach nr ew. 118/2 i 88 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Południowej w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 57 - przebudowa rowu R-N-17/1 poprzez zamontowanie przepustu o śr. 400 mm na działce 118/2 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:28.09.2017 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:28.09.2017 09:56