Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 3.10.2017r., Pełnomocnik Inwestora, PGE Dystrybucja s.a., Pan Mariusz Oźminkowski, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznych sieci kablowych o napięciu znamieniowym 0,4 kV, miejscowości Bychlew, na dz. nr ewid. 182, 630/1, 630/3, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5, 634/6, 634/7, 634/8, 634/9, 634/10, 634/11, 634/12, 634/14, 634/15, 634/16, 634/17, 634/18, 634/19, 634/20, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24, 634/25, 634/26, 634/27, 634/28, 634/29, 634/30, 634/31, 634/35, 634/36, 634/37, 634/38, 634/39, 634/40, 634/41, 634/42, 634/43, 634/44, 634/45, 634/46, 634/47, 634/48, 634/49, 634/50, 635/1, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 636/2, 636/3.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy elektroenergetycznych sieci kablowych o napięciu znamieniowym 0,4 kV, miejscowości Bychlew
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:05.10.2017 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Katarzyna Kaczmarek
Data aktualizacji:25.10.2017 09:20