OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
                                                                                                                                   Pabianice 2017.10.25
OŚ.6341.63.2017
                                                                     ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dobroń na:
1. wykonanie urządzenia wodnego obejmującego likwidacje rowu przydrożnego odwadniającego pas drogowy drogi wewnętrznej – ul. Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym, gm. Dobroń na działce nr ew. 297/1 i 298/19
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z drogi wewnętrznej – ul. Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym, gm. Dobroń, poprzez istniejący przepust Ø 500 do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 291/3, 291/2, 280/3, 279/14, 279/13, 279/20, 278/22, 277/5, 276/9, 275/14, 274/30, 274/28, 275/7 w Chechle Pierwszym gm. Dobroń.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 14.11.2017r. o godz. 1100 zostaną przeprowadzone oględziny na ww. działkach Chechle Pierwszym gm. Dobroń w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na skrzyżowaniu ulic Karolewskiej i Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 63 - odwodnienie drogi wewnetrznej - ul. Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:26.10.2017 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:26.10.2017 15:18