Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 9.11.2017r., Inwestor, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul;. Polnej BIS, na dz. nr ewid.: 479, 471/1, 474/2, 444/6, 421/3, 420/3, 396/3, 395/3, 382/3, 366/4, 351/2, 337/2, 308/5, 307/2.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul;. Polnej BIS
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:10.11.2017 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:01.12.2017 14:21