Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki,

ul. Bechcice 3

__________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konkursu ofert w dniu 07 grudnia 2017 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

 

 

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15100000-9

 

Termin składania ofert           do dnia 07-12-2017 r. godz. 1100

 

Termin otwarcia ofert             07-12-2017 r. godz. 1130

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                             Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                               fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/29/2017/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Oznaczenie według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 15.10.00.00-9.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia:

Zakres I: 1.DRÓB- Udo z kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszki kurczaka obejmującej kości-udową, piszczelową i strzałkową, łącznie z otaczającymi je mięśniami; w pierwszym gatunku, nie mrożona, dostarczona luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524-1575 kg; 2. DRÓB - Kurczak –chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: tuszka z kurczaka, patroszona, bez podrobów z szyją, nie mrożony, dostarczony luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86520:1998-660 kg; 3. DRÓB - Filet z piersi kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszka z kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy i/lub głęboki bez przylegającej skóry, w całości lub podzielony na części; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524:1994- 750 kg; 4. WOŁOWINA- Antrykot b/k – chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wołowe; elementy świeże, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-88/A82003 – 30 kg; 5. WIEPRZOWINA - szynka wieprzowa z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002- 255 kg; 6. WIEPRZOWINA – łopatka bez skóry z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 330 kg; 7. WIEPRZOWINA – żeberka paski- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 160 kg; 8. WIEPRZOWINA – wątroba wieprzowa- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba uzyskana z tuszy wieprzowej składająca się z płatów oddzielonych od siebie trzema głębokimi wcięciami, pozbawiona woreczka żółciowego nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82004 – 70 kg; 9. DRÓB – wątroba indycza- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba z indyka uzyskana podczas patroszenia tuszki indyczej w postaci podwójnych lub pojedynczych płatów i pozbawiona części niejadalnych, usunięty całkowicie woreczek żółciowy wraz ze skrawkiem zazieleniałej wątroby, nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86523 – 120 kg.

Zakres II: 1. KIEŁBASA KRAKOWSKA- wyrób spełniający następujące parametry: wędlina wędzona parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce; konsystencja ścisła, plastry grubości 1,5-2 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 400 kg; 2. SZYNKA WIEPRZOWA GOTOWANA – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 100 kg; 3. SZYNKA WIEPRZOWA PIECZONA - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007  - 100 kg; 4. BEKON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 60 kg; 5. BALERON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, wyrób soczysty bez wyraźnego wycieku, dopuszczalne naturalne przetłuszczenie śródmięśniowe, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 30 kg; 6. KIEŁBASA BIAŁA – kiełbasa z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio rozdrobniona, niewędzona, z dodatkiem przypraw naturalnych, o tradycyjnym smaku z wyraźnie wyczuwalnym czosnkiem i majerankiem, w osłonce naturalnej; o gramaturze jednostkowej około 100g,  wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007; - 210 kg; 7. KIEŁBASA ZWYCZAJNA – wyrób spełniający następujące parametry: wyrób wieprzowo – wołowy, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 50% mięsa wieprzowego peklowanego kl. II, 35% mięsa wołowego kl. II , 5% tłuszczu wieprzowego w tym dopuszczane podgardle i emulsja ze skórek, 10% surowców uzupełniających, przyprawy; batony w jelitach wieprzowych cienkich o długości do 35 cm do 40 cm, powierzchnia batonu o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 150 kg; 8. KIEŁBASA PODWAWELSKA - wyrób spełniający następujące parametry: kiełbasa z mięsa wieprzowego, średnio rozdrobniona, peklowana, parzona oraz wędzona, w osłonce naturalnej; Wygląd ogólny: kiełbasa w osłonce naturalnej wieprzowej o średnicy 30- 32mm, odkręcona w odcinki o długości ok. 30 cm, wędzona, parzona, powierzchnia czysta, sucha , lekko równomiernie pomarszczona, konsystencja i struktura: struktura średnio rozdrobniona (8-5 mm), konsystencja dość ścisła. Barwa powierzchni –jasnobrązowa z odcieniem złocistym przekroju. Barwa mięsa jasnoróżowa, tłuszczu biało-kremowa. Smak i zapach: charakterystyczny dla kiełbasy podwawelskiej z nutą czosnkową, wędzonej, parzonej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 300 kg; 9. PARÓWKI DELIKATESOWE – wyrób wieprzowo- wołowy, parzony, drobno rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 20%miesa wieprzowego peklowanego kl. II, 10% mięsa wieprzowego peklowanego kl. III, 40% mięsa wołowego peklowanego kl. III, 30% podgardla skórkowego, przyprawy, batony  w osłonkach sztucznych lub naturalnych w odcinkach od 12 do 14 cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia batonu barwy różowej do jasnobrązowej z odcieniem złocistym, osłonka ściśle przylegająca, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 230 kg; 10. PARÓWKI DROBIOWE - wyprodukowane z mięsa drobiowego  z dodatkiem wołowiny ( min. zawartość mięsa łącznie 80%) i tłuszczu wieprzowego, drobno rozdrobnionych, poddane parzeniu i wędzeniu; nie dopuszcza się w składzie użycia mom ( mięsa oddzielonego mechanicznie); produkt w osłonce naturalnej lub sztucznej, w równych odcinkach 14-16cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia czysta, sucha, osłonka ściśle przylegająca do farszu; barwa powierzchni  różowa do jasnobrązowej, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 240 kg; 11. SZYNKA CYTRYNOWA – kiełbasa wysokowydajna, z mięsa wieprzowego, chuda, grubo rozdrobniona, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 360 kg; 12. SZYNKA BIAŁA – kiełbasa wieprzowa, grubo rozdrobniona, chuda, parzona konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 270 kg; 13. KIEŁBASA SZYNKOWA – kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona, chuda, wyrób w osłonce białkowej, parzony, baton o długości ok 28cm, o powierzchni jasnobrązowej, w przekroju barwa jasnoróżowa, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007250 kg; 14. POLĘWICA SOPOCKA- wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 80 kg; 15. MIELONKA TYROLSKA - parzona, w osłonce poliamidowej, wyprodukowana z mięsa średnio rozdrobnionego, wieprzowego, peklowanego, parzona; nadziewana w osłonkę sztuczną o średnicy 9,5cm formowany w kształt bloku o długości bloku 25-30cm; powierzchnia sucha, gładka, czysta, folia ściśle przylegająca do mięsa. Na przekroju widoczne duże kawałki mięsa, konsystencja soczysta, krucha, plasterki 2mm nie powinny się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 80kg; 16. POLĘDWICA DROBIOWA – wyprodukowana z  peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych(kurczak lub indyk) grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 200kg; 17. OGONÓWKA WĘDZONA GOTOWANA - wędzonka wieprzowa z mięśnia szynki (dolna zrazowa), produkt peklowany, wędzony, parzony, receptura oparta o naturalne przyprawy; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 200 kg; 18. OGONÓWKA WĘDZONA PIECZONA - wędzonka wieprzowa z mięśnia szynki (dolna zrazowa), produkt peklowany, wędzony, pieczona, receptura oparta o naturalne przyprawy; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 100 kg; 19. SZYNKA KONSERWOWA – wyrób spełniający następujące parametry; produkt blokowy grubo rozdrobniony z wyselekcjonowanego mięsa wieprzowego, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych, zgodnie z receptura i procesem technologicznym dla szynki konserwowej,  produkt o charakterystycznym smaku konserwy, grube batony w osłonce poliamidowej, w kształcie foremnego bloku, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 450 kg; 20. SCHAB PIECZONY – wyrób spełniający następujące parametry: skład mięso wieprzowe schab 95-100% bez słoniny mocno wędzony i pieczony bez kości,wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 50 kg.
 

Zakres III: 1. KASZANKA – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa, wieprzowa, krwista, parzona, w osłonkach naturalnych z dodatkiem kaszy jęczmiennej, przypraw i cebuli, na przekroju widoczne kawałki podrobów; skład surowcowy: mięso i maski z głów wieprzowych nie solone – 20%, podgardle nie peklowane – 20%, wątroba wieprzowa nie solona – 5%, płuca wieprzowe lub cielęce nie solone- 10%, skórki wieprzowe nie solone – 5%, krew nie solona – 20%, kasz – 20%, przyprawy;  powierzchnia batonu barwy ciemno – brunatnej, kasza szara z odcieniem brunatnym, dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu pod osłonką, gramatura jednostkowa ok. 100 g.; wymogi dla tego   określa polska norma: PN-A-82007 – 100 kg; 2.  PASZTET WIEPRZOWY – wyrób spełniający następujące parametry; wyrób garmażeryjny zapiekany z mięsa wieprzowego i podrobów , wykonany według receptury zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy,   wymogi dla tego produktu określa polska norma : PN-A-86528:1996 –50kg; 3. PASZTET Z ŻURAWINĄ - wyrób spełnia następujące parametry: wyrób podrobowy wyprodukowany z mięsa i podrobów wieprzowych, z dodatkiem suszonej żurawiny, zapiekany – 60 kg; 4. PASZTETOWA KREMOWA - wyrób spełniający następujące parametry: wieprzowy wyrób podrobowy, homogenizowany, barwa szaro-kremowa, wyprodukowana według normy zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy, produkt parzony uformowany w kształcie wianka w osłonce barierowej – 40 kg; 5. SALCESON BIAŁY – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa wieprzowo – wołowa, poddana procesowi parzenia, wyrób w osłonce sztucznej – worek w kształcie żołądka wieprzowego, barwa worka jasnożółta z nadrukiem; skład surowcowy: głowy wieprzowe – 75% mięso z głów wieprzowych- 13%, skórki wieprzowe nie solone – 12%, przyprawy; wygląd na przekroju: barwa na przekroju szaroróżowa właściwa dla użytych składników mięsno – tłuszczowych, niedopuszczalna barwa szarozielona lub inna nietypowa; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 25 kg; 6. SALCESON CZARNY OZOROWY - wyrób spełniający następujące parametry: salceson krwisty z podrobów wieprzowych, parzony, z udziałem przypraw, w osłonce naturalnej-kątnicy wieprzowej, na przekroju widoczna kostka ozorów, smak charakterystyczny goździkowy, konsystencja miękka, plastyczna; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 20 kg.

Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów mięsnych podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku długoletniego stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały użyte. Normom tym są przypisane różniące poszczególne wyroby, walory smakowe i jakościowe, przy jednoczesnym obowiązku zastosowania Polskich Norm w zakresie cech zewnętrznych, cech na przekroju, smaku i zapachu, cech charakterystycznych oraz wymagań chemicznych.

Termin realizacji zamówienia od 02-01-2018 do 31-12-2018. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami, własnym transportem wykonawcy i na jego koszt.

Dostawy będą realizowane nie później niż po 2 dniach roboczych od zamówienia, w dniu roboczym w godz. 07.00-12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Termin przydatności do spożycia produktów z zakresu II i III nie może być krótszy niż 6 dni od daty sprzedaży.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów pozostałych z produktów mięsnych UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego spożycia w okresie 12 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

Osobami upoważnionymi do składania zamówień są: Jolanta Zgórska , Ewa Chojnowska-Owczarek, Małgorzata Gorzelak tel. 42 211 12 10.

 2.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

  1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
  2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

3.Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane do 31-12-2018r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

OFERTA MUSI BYĆ ZŁOŻONA NA FORMULARZACH DOŁĄCZONYCH DO SPECYFIKACJI. W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom.

Do oferty należy dołączyć próbki po około 200 g następujących wędlin: kiełbasa krakowska, parówki delikatesowe, kiełbasa zwyczajna, szynka konserwowa.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferty częściowe ani wariantowe nie będą rozpatrywane.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji – Umowa będzie obowiązywała :przez okres 12 miesięcy- do 31 grudnia 2018

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

2. W celu potwierdzenia, że oferowany w dostawie przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2. (pkt 5 tabeli).

3. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

4. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z załącznikami i w formie dopuszczonej przez Zamawiającego.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Wykonawcy wraz z ofertą składają następujące dokumenty:
 

Lp.

Rodzaj dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).

2.

Formularz asortymentowo- cenowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ).

3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ).

4.

Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

5.

Złożenie próbek przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ, umożliwiających testowanie, z zaznaczeniem na każdej próbce, której pozycji dotyczą (oraz wypełnienie formularza próbek – wg zał. nr 6 do SIWZ).


2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający żąda w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów:

 

l.p

Rodzaj dokumentu:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

5.

Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ), że:

 dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego towaru i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.

Inne dokumenty

6.

 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

     

 

3. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. W celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 2 tabeli. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tzn. brak podstaw wykluczenia (dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2 pkt 1-4 tabeli).

Wezwanie do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy również:

1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6. Dokumenty wymienione w tabelach powyżej, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), na każdej z zapisanych stron. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą, aktualną w stosunku do terminu ich złożenia.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt V.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 2 tabeli, tj. dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l pkt 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub w/w dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.

11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy (wg zał. nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

\VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się, oprócz formy pisemnej, przekazywanie oświadczeń, zawiadomień, dokumentów składanych w szczególności w związku z art. 24 ust. 1 pkt 11, art. 26 ust. 3, 3a. i 4 (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy), art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 7 oraz art. 90 ust. 1 ustawy oraz informacji w formie faksu lub drogą elektroniczną – w formie e-mail (w obydwu przypadkach potwierdzonych niezwłocznie listownie). Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym numeru faksu i adresu e-mail.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą:

a) faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ;

b) poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesyłane faksem zostały również przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wersji edytowalnej.

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie internetowej – http://powiat.pabianice.bip.info.pl

4. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadamiać o zmianie adresu korespondencyjnego. Jeżeli Wykonawca zmienia adres korespondencyjny, nie informując o tym Zamawiającego, pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

5. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6. W przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem poczty kurierskiej, opakowanie firmowe kuriera powinno być oznakowane w sposób szczególny, zwracający uwagę, że koperta zawiera dokumenty dotyczące przetargu. Opakowania nieoznakowane będą otwierane na ryzyko Wykonawcy.

7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Ewa Chojnowska-Owczarek                          tel. (42) 211-12-10

Katarzyna Michalska-Dróżka                        tel. 609-659-215

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

7) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

8) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że określona część ofert stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć tę część klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Dokumenty oznaczone w ten sposób powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzegając część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że stanowi ona nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania, mające na celu zachowanie ich poufności.

11) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju jednostek oraz opisu asortymentu określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia się z Zamawiającym.

3) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w pkt 2.1).

4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

7) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6.

8) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

9) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy.

3. Forma oferty

1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz sporządzona w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie (czytelnie, wyłącznie długopisem lub piórem z niebieskim lub czarnym tuszem / atramentem).

3) Poprawki muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

5) Dokumenty, przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji, muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

6) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną nierozłączną całość inną techniką.

7) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem (parafką) osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8) Dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty, musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

4. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale V.1 (pkt 1-4 tabeli) niniejszej SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności zgodnej z tabelą w rozdziale V.1.

IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium celem uczestnictwa w postępowaniu.

X. ZMIANY TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07-12-2017 do godziny 11.00.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać np. następująco:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI”, ul. BECHCICE 3, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

KONKURS OFERT w dniu 07-12-2017 r. - DOSTAWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH. ZP/29/2017/Pr.Wew

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Administracji Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
 95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 07-12-2017 r. o godzinie 11.30

 

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę (zgodnie z art. 84 ustawy).

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

5. Wraz z wnioskiem o zmianę złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

cena

60%

60 punktów

2.

Termin dostawy

10%

10 punktów

3.

Walory smakowe

30%

30 punktów

 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Σ = Wp1 + Wp2+ Wp3

 

Gdzie: Wp1      - wartość punktowa za kryterium „Cena”

                        Wp2      - wartość punktowa za kryterium „Termin dostawy”

             Wp3     - wartość punktowa za kryterium Walory smakowe

 

                       

2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie: R         - ranga w ocenie (tj. 60 pkt)

                        Cmin     - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

                        Cob       - cena oferty badanej

 

2.2. Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (Wp2)

Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu dostawy, przy czym maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 2 dni. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) dostawa w terminie poniżej 2 dni od dnia złożenia zamówienia              Wp2 = 10 pkt.,

2) dostawa w terminie 2 dnia od złożenia zamówienia                                           Wp2 = 5 pkt,

3) dostawa w terminie od 3 dnia od dnia złożenia zamówienia                                Wp2 =  0 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 10 pkt.

 

2.3. Zasady oceny kryterium „Walory smakowe” (Wp3)

Kryterium Walory smakowe oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp3 = R x (Wob/ Wmax)

 

Gdzie: R         - ranga w ocenie (tj. 30 pkt)

                        Wmax    - punktacja najkorzystniejszej oferty (najwyżej ocenionej)

                        Wob      - punktacja oferty badanej

 

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium oceny walorów smakowych jest równoważna z wartością procentową oferty. Do oferty należy dołączyć próbki po około 200 g następujących wędlin: kiełbasa krakowska, parówki delikatesowe, kiełbasa zwyczajna, szynka konserwowa i  one będą podlegać ocenie.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Ocena punktowa w kryterium „walory smakowe” zostanie dokonana przez Komisję konkursową Zamawiającego zgodnie z formułą przedstawioną powyżej. Ocenie będą podlegały 4 cechy; 1. smak (dobry „smak” oznacza, że produkt ma czysty smak charakterystyczny dla danego produktu, bez obcych posmaków, zgodny z użytymi dodatkami), 2. zapach /dobry „zapach” oznacza, że produkt posiada zapach właściwy i charakterystyczny dla danego produktu, bez obcych zapachów/ , 3. konsystencja (dobra konsystencja oznacza, że produkt ma właściwą strukturę, dla niego charakterystyczną) , 4. barwa (przez dobrą „barwę” rozumie się kolor produktu zgodny z opisem i użytymi dodatkami). Wszystkie cechy wyodrębnione jakościowe są uznane w ocenie organoleptycznej produktu za równoważne.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeśli Wykonawca nie dostarczy próbek swoich wyrobów, komisja konkursowa przyzna 0 punktów w kryterium organoleptycznej oceny jakości.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

 

XVI. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad:

W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

XVII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień. W ramach tego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania/prezentacji przedmiotu zamówienia budzącego wątpliwości na etapie badania i oceny ofert.

 

XVIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (faksem lub e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

XX. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

XXI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIV. ZMIANA UMOWY

1. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:

1) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa;

3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;

4) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;

5) okresowych obniżek cen produktów objętych umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta;

6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

7) W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki.

8). Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 02-01-2018 do 31-12-2018. Zapłata za realizację umowy zostanie przekazana przelewem w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.
9). Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Wykonawca nie zrealizuje dostawy w terminie lub jeśli dostarczany produkt  nie będzie zgodny z wymaganiami na podstawie których oferta wykonawcy została wybrana (określone w SIWZ konkursu i umowie).  Zamawiającemu wtedy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje poza wynagrodzeniem za wykonane dostawy inne roszczenie do Zamawiającego.
Zmiany umowy, określone w pkt 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-9 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.

PODPISANIE UMOWY NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
XXV. DODATKOWE INFORMACJE
1.
Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 7:30 – 15:00).
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
8.. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
10. PODPISANIE UMOWY NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

 

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

Dyrektor DPS
Hubert Kowalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 07 grudnia2017 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:27.11.2017 21:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:27.11.2017 21:22