Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.12.2017r., Inwestor, Gmina Pabianice, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Piotra Kacperczyka, dokonała zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w miejscowości Porszewice, na dz. nr ewid.: 96/1, 96/2, 97, 98/1, 99, 100/2.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii oświetlenia ulicy, na działkach nr ewid. 96/1, 96/2, 97, 98/1, 99, 100/2 w Porszewicach , gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Data publikacji:18.12.2017 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kaczmarek
Informację aktualizował:Katarzyna Kaczmarek
Data aktualizacji:08.01.2018 10:46